top of page

GRØNT JUNIORBELTE

Asset 13.png
Slagteknikker
 • Venstre og høyre hook/sving. 3-4 kombinasjon. Tren inn kropsruller når angriper slår samme kombinasjon.

 • Kombinasjoner av slag. 1-2-3 4 kombinasjon. Dette trenes inn som en drill med angrep og forsvar.

  (Videoen under viser samme kombinasjon med pads)

Kastteknikker
 •  Hoftekast O-Goshi

Forsvar mot omfavning over armer forfra
 • Søk avstand- kast O goshi.

På bakken
 • "Reka" bakover og forover. Forklar nytten av reka og hvordan denne kan brukes.
   

 • Forsvar mot Hon Kesa Gatame. En spesifikk løsning, men "reka" er viktig!

 • Forsvar mot Hon Kesa Gatame. En spesifikk løsning, men "reka" er viktig!

bottom of page