top of page

-

Kurs og seminarer

Innledning / Kontakt

Tid til annen arrangerer vi Selvforsvarskurs og seminarer med internasjonale og nasjonale instruktører, samt våre egne dyktige instruktører.

Vi kan også ta på oss treninger og kurser på forespørsel om vi har kapasitet til dette. Ta gjerne kontakt for samtale og forespørsel.

E-post: "post@aajjk.no"

909 45 819 (Roger)

cropped-AAJJ_BW-Selfdefence-1.jpg

-

Selvforsvarskurser

Vi kan tilby kurs innen «Generell selvforsvar» «Selvforsvar for kvinner» «Selvforsvar for russen»  og personlige timer. Dette er kurs som vi tid til annen arrangerer i våre egne lokaler eller hvor dette passer.

Ved kapasitet, og på forespørsel kan vi ta på oss de nevnte kursene over, samt selvforsvarkurs for foreninger, lag, bedrifter og grupper fra 1 til flere personer.

Populært er også innslag av selvforsvartrening for idretter som et alternativ/avveksling fra ordinær trening. Alle disse kursene kan variere fra 1 til 3 timer per kurs, over en helg eller over tid til fastsatte dager.

-

Konflikthåndtering

Vi har også kurser som retter seg mot utsatte yrkesgrupper som for eksempel innen helsevesenet. Disse kursene kaller vi konflikthåndtering, hvor man lærer enkle grep og teknikker for å komme seg ut av uønskede situasjoner som klestak, armtak, strupe, hårtak, omfavnelser og annen truende situasjon uten å ty til vold. 

Dette er trygge teknikker både for den som utøver den uønskede situasjonen, og den som blir utsatt for den.

Ønsker man mer utvidede/ spesial kurs innen dette emne eller andre emner, har vi en solid samarbeidspartner i «ryggen» som bistår med mer spesialtilpassede kurs og med over 30års erfaring.

-

Seminarer og trening

I hovedsak er trening med Ju Jitsu en fritidsaktivitet hvor man normalt sett trener 2 ganger i uken, på lik linje med andre idretter som fotball, turn, treningsstudio ol. 

Ålesund Ju Jitsu er nr.1 når det gjelder praktisk selvforsvar i Ålesund. Det er dette vi kan, og det er dette vi trener daglig på våre treninger.

Derfor arrangerer vi seminarer med nasjonale og internasjonale instruktører jevnlig for å heve vår egen kompetanse innen Ju Jitsu selvforsvar. Vi gjennomfører også kurser for våre instruktører jevnlig enten lokalt eller eksternt.

Så lenge det er praktisk mulig inviterer vi gjerne andre kampsporter i regionen til disse seminarene. Dette annonserer vi i så fall på digitale medier i god tid i forveien.

 

-

Priser

Vi har ingen faste priser på kursene. Ta kontakt for forespørsel.

Eksempler på tidligere priser på selvforsvarkurs og seminarer (ca. 3 timer) har disse vært på 150-300,- per person alt etter type kurs. For samlede grupper, lag og foreninger ol. setter vi gjerne en fast pris uavhengig av antall personer.

Vi har også "byttet" tjenester med andre idretter/kampsporter hvor dette er hensiktsmessig.

 

Medlemskap Ålesund Ju Jitsu

Om ett medlemskap hos Ålesund Ju Jitsu kunne være ett alternativ, kan du se vår prisliste her...


 

-

bottom of page