top of page
Image by Nathan Dumlao

Forsikring

Alle medlemmer over 13år hos Ålesund Ju Jitsu er automatisk forsikret gjennom Tryg forsikring. Skulle en skade oppstå er det viktig å melde inn dette til forsikringsselkapet. Barn under 13år som er medlem hos Ålesund Ju Jitsu, er forsikret gjennom Norges Idretsforbund egen forsikring. Mer informasjon og hva som gjelder deg, kontakt informasjon ol. kan du lese mer om under.

Barn (t.o.m. 12år)

Alle barn som er medlem hos Ålesund Ju Jitsu eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring

 Mer informasjon om forsikring barn

 Meld skade her (Barn)

 
Ungdom og voksne (Fra 13 - 75år)

Registrerte klubbmedlemmer fra13 - 75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds skade/ulykkesforsikring via Tryg Forsikring.
 

Slik brukes skjemaet: Velg ulykke og logg deretter inn med bank id. Kryss av for forbundsavtale og oppgi avtalenummeret 6505854. Fyll ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne.

 

 

 

 

Les mer om avtalen mellom TRYG og NKF...


 

Ved eventuelle spørsmål kan Tryg kontaktes på følgende måte:

E-post adresse: Personskade@tryg.no
Telefon / gruppenummer: 55172369

bottom of page