top of page

-

Om Ju Jitsu og partiene

Klubben

Ålesund Ju Jitsu (AAJJ) er en av de største Ju Jitsu klubbene i Norge og har eksistert siden 1985.

Ålesund Ju Jitsu trener stilarten JJN-Ju Jitsu som er den dominerende stilartsorganisasjonen i Norge.

Vi er tilknyttet Norges Idrettsforbund under Kampsportforbundet. Og vår internasjonale samarbeidspartner er World Kobudo som sikrer vår klubb og høyere graderte utøvere ett kvalitetsstempel verden over.

Alle medlemmer i klubben er automatisk forsikret gjennom NIF og Kampsportforbundet.

Vi er delt inn i 3 aldersparti, barn, ungdom og voksne. Dette kan du lese mer om lengre nede på denne siden...

 

ROL04373_edited.jpg

-

Ju Jitsu trening

Ju Jitsu er en utmerket treningsform for hele kroppen, -smidighet, styrke og bevegelighetstrening er bare noen av stikkordene. Vi har svært lite skader og heller ingen kjente slitasjeskader over tid. Dette gjør Ju Jitsu til en aktivitet man kan praktisere over lang tid, og for noen blir det en livsstil. Ju Jitsu passer også fint for godt voksne, og man trenger ingen kampsport erfaring for å begynne med Ju Jitsu.

Ju jitsu er et komplett selvforsvarsystem med tradisjoner fra Japan, som er tilpasset vår vestlige samfunn. Vi satser på en konkurransefri arena hvor fokuset vårt er selvforsvarstrening og ett godt fysisk utbytte av timene. Vi har heller ikke teori hvor utøveren må lære seg fraser utenat for å komme seg videre. Ett av mottoene våre er. SELVFORSVAR - MOSJON - TRENINGSGLEDE

Det trenes fallteknikk, slag og spark, kast- og fellingsteknikker, samt en rekke kontrolltekniker og trykkpunktteknikker.

Det trenes også forsvar mot ulike angrepformer som slag, spark, omfavnelser, klestak, ulike stikk og slagvåpen, også mot en- eller flere angripere samt forsvar på bakken.

Under trygge og kontrollerte former benytter vi også beskyttelseutstyr som hansker til lett sparring. Dette er en morsom aktivitet hvor man får prøvd ut teknikker med litt mer realistisk motstand og utførelse, -både stående, på bakken og en kombinasjon av de to nevnte. 

For å utføre gode selvforsvarteknikker innen Ju Jitsu er det lagt opp til gode funksjonelle teknikker fremfor rå styrke.

 

-

Senior partiene

Om partiene
Senior og junior

JJ-Voksen (Alle nivåer)

Trening:
Mandag kl. 20.00 - 21.15. Onsdag kl.19.00 - 20.00
Trener:
Marius Eide

Ju Jitsu passer alle, voksne, damer og menn, jenter og gutter.
Vi er godt representert voksne fra 16 – 50+, hvor gjennomsnittsalderen ligger på rundt 30år. Du trenger ikke å være sterk, tøff eller sprek for å begynne med Ju Jitsu. Du trenger heller ingen kampsport bakgrunn for å begynne med Ju Jitsu.

Hos oss begynner det personer med ulike forutsetninger – noen er spreke og noen ikke så fult spreke. Men det er ikke noe problem, innen Ju Jitsu er det lett å tilpasse seg individuelt etter ditt eget nivå og ambisjoner… felles jobber vi for deg, for å nå dine mål.

Timene er lagt opp til at man skal få et godt fysisk utbytte på lik linje med annen idrett. En ekstra fordel med Ju Jitsu, er at man lærer seg praktisk selvforsvar, -og ikke minst, er det sosialt, gøy og nyttig.

Trener du regelmessig sammen med oss, kan vi love deg i løpet av 3-4måneder, du vil bli mykere, smidigere og i bedre form. Samtidig vil du inneha grunnleggende kunnskap til å forsvare deg om du skulle bli utsatt for en uønsket fysisk situasjon. Dette resulterer også for mange til bedre selvtillit.

ROL04373_edited.jpg

JJ-Voksen Viderekomne

Trening:
Onsdag kl. 20.00 - 21.15
Trener:
Roger Liavåg

Dette er timen forbeholdt viderekomne fra grønt belte. Ved jevn trening oppnår man gjerne grønt belte innen 1,5 - 2år.

Fokuset på viderekomne timen er de som setter seg tydelig mål til høyere grader, og er ett supplement til "Alle nivå" timen som er hovedtimene for alle voksne medlemmene hos Ålesund Ju Jitsu.

Vi trener utelukkende på pensumet til blått, brunt og sort belte.

 

Junior partiene

Junior partiene

Mer enn noe annet dreier Ju Jitsu seg om treningsglede, kontroll, selvrespekt og disiplin. Med den store variasjonen i treningen, egner Ju Jitsu seg svært godt for barn og unge.  Mange foresatte forteller om økt konsentrasjon, og evne til å sette grenser.

 

Treningen er trygg og uegnet teknikker for barn er tatt bort. Vi har svært få skader grunnet fokuset på god og målrettet oppvarming, som passer denne type idrett.
 

Vi har 2 junior partier som vi kaller JJ-Barn og JJ-Ung. Mer om disse partiene under.

20191016_191603_edited.jpg

JJ-Ung
Fra 6. klassinger - 15år

Trening:
Mandag kl. 19.00 - 20.00. Onsdag kl. 18.00 - 19.00
Trener:
Marius Eide og Herman Eide

I denne alderen ønsker man seg gjerne flere utfordringer og Ju Jitsu kampsporttrening står sentralt for dette partiet. Treningen har likevel innslag av lekbetont oppvarming, avslutning og ellers hvor dette måtte passe inn.

 

HT0A9766_edited.jpg

JJ-Barn
Fra 2. klassinger - 5. klassinger.

Trening:
Hver mandag  kl. 18.00 - 19.00
Trenere:
Sølve Monteiro, Torstein K. Liavåg og Ole Steinar Flydal

Mye av treningen til dette partiet er lekbetont, hvor vi legger mye vekt på det motoriske som bevegelighet, koordinasjon og balanse. Dette sammen med innslag av kampsporten Ju Jitsu, bygger vi opp en grunnstamme til å praktisere mer målrettet kampsporttrening senere.
 

bottom of page