top of page

BRUNT JUNIORBELTE

PS. Videoer på dette nivået vil komme senere

Asset 20.png
Forflytningsdrill
  • Hele forflytningsdrillen med angrep og forsvar. Alle forsvar er det samme som angrepet

Slag- og spark kombinasjoner
  •  Rett venstre slag og rett høyre slag på påfølgende venstre hook og påfølgende rundspark (Mawashi Geri). Sparket vises i alle høyder. 
     

  • Slå uraken med fremste hånd, spark Mawashi Geri-jodan med fremste ben, følg på med Gyaku Zuki

    Jodan = Hode høyde.

Kastteknikker
  • Feiende hoftekast (Harai Goshi).

Forsvar mot strupetak
  • Frigjøring bakover, slå Uraken, kast Harai Goshi.

På bakken
  • Sittende guard. Forsvar deg når angriper beveger seg rundt deg med rette spark og rette slag. Bruk teknisk oppgang når avstanden er slik at det oppleves riktig å komme deg opp i guard.

bottom of page