top of page

GRØNT JUNIORBELTE 2 striper

Asset 15.png
Slagteknikker
  • 1,2,3,4.5 og 6 kombinasjon (fritt og mot pads). Lag en drill med forsvar og angrep. Bruk hansker.

Kastteknikker
  • Ippon Seio Nage. Skulderkast fra stående posisjon, også når du går ned på kne.

Forsvar mot hårtak forfra
  • Frigjøring med press på greps armen. Avstand- guard.

Forsvar mot omfavning over armer
  • Skap avstand og kast Ippon Seio Nage- enten stående eller når man går ned på kne.

På bakken
  • Forsvar mot Tate Shio Gatame. En spesifikk løsning. Instruktøren viser teknikken.

bottom of page