top of page

GRØNT JUNIORBELTE 1 stripe

Asset 14.png
Slagteknikker
  • Uppercuts. 5-6 kombinasjon. 

  • Kombinasjoner av slag. 1-2-3 4-5-6 kombinasjon. Dette trenes som en drill med angrep og forsvar

Alternativer med og uten pads.

Forsvar mot strupetak forfra- 2 alternativ.
  •  Frigjøring bakover til guardposisjon. 1 alternativ. 

  • Bryt grepet på innsiden og kast med O Soto Otoshi. 2 alternativ.

 

Det er alternativ 2 som vises på videoen. Alternativ 1 kommer.

På bakken
  •  Forsvar mot Yoko Shio Gatame. En spesifikk løsning. Reka brukes aktivt. Instruktøren viser teknikken.
     

VIDEO KOMMER...

bottom of page