top of page

BLÅTT JUNIORBELTE

Asset 17.png
Forflytningsdrill
  • Første del hvor angriper slår 1-2. Forsvarer utfører 2 kroppsvendinger, og følger opp med 1-2-rette slag. Dette er starten på en hel serie med forflytninger.

    1. Video, uten partner
    2. Video, med partner

Forsvar mot klestak med begge hender
  • Beskyttelse- kast med O Soto Otoshi. Stående Juji Gatame (armlås).

Forsvar mot hårtak bakfra
  • Begge hender låser inn greps armen. Beveg deg rundt og søk avstand idet du går løs.

På bakken
  • Fra guardposisjon drar du deg direkte inn i Juji Gatame (lås av armen). Deretter opp i guard.

bottom of page