top of page

Innkalling Årsmøte 2024


Til medlemmene i Ålesund Ju Jitsu Klubb.


Ålesund, 26.02.24


Innkalling til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu


Styret innkaller herved til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu.


Årsmøtet avholdes tirsdag 2. april kl. 18.00 i Gamle Borgundhall.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. mars 2024 til thorandrelarsen@gmail.com.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene og medlemmer som ønsker det kan få saklisten oversendt på epost.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Styret velger derfor å håndtere vedtektens bestemmelser om at medlemmer under 15 år har forslagsrett gjennom at saker som ønskes tas opp på årsmøtet av denne gruppen meldes til ovennevnte mailadresse innen fristen. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Ålesund Ju Jitsu


Thor Andre Larsen

styreformann

47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page