top of page
  • roglia

Årsmøte 2021Til medlemmene i Ålesund Ju Jitsu Klubb Ålesund, 04.06.21

Innkalling til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu Klubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu Klubb.


Årsmøtet avholdes den 15. juni digitalt grunnet covid19.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. juni 2021 til thorandrelarsen@gmail.com.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig digitalt til alle medlemmer via webbasert Årsmøte. Invitasjon vil bli sendt ut som SMS til det registrerte mobilnumrene i medlemsregisteret.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ettersom årsmøtet avholdes digitalt, vil alle møtende ha mulighet til å avgi stemme. Styret velger derfor å håndtere vedtektens bestemmelser om at medlemmer under 15 år har forslagsrett gjennom at saker som ønskes tas opp på årsmøtet av denne gruppen meldes til ovennevnte mailadresse innen fristen. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Ålesund Ju Jitsu KlubbThor Andre Larsen

styreformann

42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page