Skade/ulykkesforsikring

Alle medlemmer over 13år hos Ålesund Ju Jitsu er automatisk forsikret gjennom Tryg forsikring. Skulle en skade oppstå er det viktig å melde inn dette til forsikringsselkapet. Barn under 13år som er medlem hos Ålesund Ju Jitsu, er forsikret gjennom Norges Idretsforbund egen forsikring. Mer informasjon og hva som gjelder deg, kontakt informasjon ol. kan du lese mer om under.


Barn (t.o.m. 12år)

Alle barn som er medlem hos Ålesund Ju Jitsu eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring

Mer informasjon om forsikring barn
Meld skade her (Barn)

Ungdom og voksne (Fra 13 - 75år)

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds skade/ulykkesforsikring via Tryg Forsikring.

Slik brukes skjemaet: Velg ulykke og logg deretter inn med bank id. Kryss av for forbundsavtale og oppgi avtalenummeret 6505854. Fyll ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne.

Ved eventuelle spørsmål kan Tryg kontaktes på følgende måte:

E-post adresse: Personskade@tryg.no
Telefon / gruppenummer: 55172369

Mer informasjon om forsikring Ungdom og voksne.
Meld skade her ...